• pl
 • en
 • Opis działań

  Działania w projekcie Baltic InteGrid:

  • utworzenie 6 grup roboczych zakładających współpracę partnerów, organizacji stowarzyszonych oraz interesariuszy w następujących obszarach energetyki morskiej:
   • polityka i otoczenie regulacyjne – identyfikacja braków lub ograniczeń w obecnych regulacjach politycznych i prawnych, powodujących hamowanie lub blokowanie rozwoju potencjału morskiej energetyki wiatrowej w poszczególnych regionach Morza Bałtyckiego, ale również opracowanie zaleceń do zmiany sytuacji prawnej,
   • uwarunkowania rynkowe – działania prowadzące do oceny obecnego stanu oraz potencjału rynku morskiej energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego, rozwoju modeli biznesowych współpracy uczestników rynku offshorowego: operatorzy, producenci komponentów, firmy instalacyjne,
   • rozwiązania technologiczne – analiza rozwiązań technologicznych dla Sieci Bałtyckiej z uwzględnieniem warunków ramowych,
   • uwarunkowania środowiskowo-społeczne – identyfikacja potencjalnych oddziaływań Sieci Bałtyckiej na środowisko przyrodnicze i społeczeństwo, opracowanie katalogu rozwiązań minimalizujących oddziaływania oraz wpływających na akceptacje społeczną,
   • planowanie przestrzenne – działania prowadzące do identyfikacji optymalnego korytarza dla Bałtyckiej Sieci,
   • analiza kosztów i korzyści – opracowanie wielowymiarowej analizy kosztów i korzyści dla Bałtyckiej Sieci (CBA);
  • utworzenie trwałego Bałtyckiego Forum Sieci Morskich (BOGF), w ramach którego będą się odbywały konferencje, seminaria oraz warsztaty angażujące wszystkich interesariuszy z regionu Morza Bałtyckiego. Pozwoli to na bliską współpracę grupy ekspertów na rzecz realizacji zadań projektowych, ale również dalszej, poprojektowej promocji rezultatów;
  • opracowanie koncepcji Sieci Bałtyckiej, czyli połączenia elektroenergetycznego zintegrowanego z projektami morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, które uwzględniało będzie uwarunkowania zidentyfikowane w wyniku prac grup roboczych;
  • opracowanie koncepcji studium wykonalności wybranych fragmentów Sieci Bałtyckiej dla połączenia Polska-Szwecja oraz Niemcy-Dania.


  Główne rezultaty projektu Baltic InteGrid:

  1. Utworzenie trwałej platformy komunikacji pomiędzy grupami interesariuszy powiązanej z istniejącymi strukturami – VASAB, BASREC.
  2. Opracowanie koncepcji Bałtyckiej Sieci w oparciu o analizę uwarunkowań przestrzennych, ekonomicznych, technicznych, środowiskowych i społecznych.
  3. Opracowanie szczegółowych studiów wykonalności dla wybranych fragmentów Sieci Bałtyckiej – jako materiału wyjściowego do realizacji inwestycji.
  4. Opracowanie rekomendacji do:
   • Planów Dziesięcioletnich Rozwoju Sieci (TYNDP),
   • planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich,
   • dokumentów strategicznych polityk poszczególnych państw regionu Morza Bałtyckiego.

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X