• pl
 • en
 • Baltic InteGrid

  Źródło finansowania:
  Źródło finansowania ze środków UE
  Czas trwania projektu:
  2016-2019
  Budżet projektu:
  EUR 3 971 104,00
  Dofinansowanie z ERDF:
  INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020

  Celem projektu Baltic InteGrid jest opracowanie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farm wiatrowych w oparciu o szczegółową analizę warunków przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych. 

  Morska energetyka wiatrowa w regionie Morza Bałtyckiego odgrywa kluczową rolę w dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej, napędzaniu rozwoju lokalnej gospodarki oraz wypełnieniu celów europejskiego miksu energetycznego.

  Szacuje się, iż potencjał morskiej energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego wynosi 130 GW1 , a do 2030 r. wielkość zainstalowanych mocy w tym obszarze ma sięgać 12,2 GW. W 2015 r. w Europie zainstalowanych zostało ok. 3 GW, co daje łącznie moc morskich elektrowni wiatrowych wynoszącą ok. 11 GW2 . Obecnie najwięcej inwestycji realizowanych jest na Morzu Północnym, jednakże dzięki korzystnym warunkom Morza Bałtyckiego, mogących wpłynąć na znaczne ograniczenie kosztów inwestycyjnych (małe głębokości wód, niewielkie falowanie, brak pływów, bliskie odległości do wybrzeży), obszar ten ma szansę na rozwój swojego potencjału energetycznego.

  Założenia i obszar działań projektu Baltic InteGrid zakładają zrównoważone wytwarzanie energii elektrycznej na poziomie krajowym, dalszą integrację rynków oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego, poprzez rozwój bałtyckiej infrastruktury przesyłowej, wpływającej na optymalizację potencjału i efektywności morskiej energetyki wiatrowej. W tym celu współpracę zawiązało 14 partnerów z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego: Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, którzy w bliskiej współpracy z interesariuszami realizowali będą następujące zadania:

  • utworzenie trwałego Bałtyckiego Forum Sieci Morskich (BOGF),
  • opracowanie koncepcji Sieci Bałtyckiej (Baltic Offshore Grid),
  • opracowanie koncepcji studium wykonalności dla fragmentów Sieci Bałtyckiej,
  • opracowanie rekomendacji do kluczowych dokumentów.

  Praca nad zadaniami projektu Baltic InteGrid wymaga szerokiej integracji operatorów sieci przesyłowych (OSP), branży morskiej energetyki wiatrowej, przemysłu offshorowego, organów administracji, instytucji naukowych oraz ośrodków akademickich. Współpraca w międzynarodowym zespole ekspertów pozwoli na identyfikację optymalnych uwarunkowań do rozwoju sieci przesyłowych na Morzu Bałtyckim zintegrowanych z morską energetyką wiatrową.

  Baltic InteGrid w połączeniu z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim przyniosą korzyści w postaci:

  • trwałego rynku offshorowego – perspektywa dynamicznego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Morza Bałtyckiego (12,2 GW do 2030 r.) wpłynie na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrostu wartości sektora do 50 mld EUR do 2030 r.,
  • bezpieczeństwa zasilania – bałtycka infrastruktura przesyłowa zakładająca połączenie elektroenergetyczne pomiędzy Polską i Szwecją oraz Danią i Niemcami przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa przesyłu energii elektrycznej, a tym samym ograniczenia ryzyka wystąpienia blackoutów,
  • zwiększenia możliwości lokalizacyjnych inwestycji odnawialnych źródeł energii,
  • redukcji kosztów w sektorze morskiej energetyki wiatrowej – utworzenie dużego, stabilnego rynku przyczyni się do ograniczenia kosztów poprzez efekt skali, ale również standaryzacji projektowania, produkcji i eksploatacji,
  • redukcji kosztów energii elektrycznej – wzrost połączeń międzynarodowych prowadził będzie do obniżenia cen energii elektrycznej w regionie poprzez wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X