• pl
 • en
 • DOKUMENTY

  Broszura zwiera podsumowanie działalności RENCOP wszystkich partnerów zaangażowanych w realizację projektu Co2mmunity w latach 2017-2020.

  Mapa drogowa  dla rozwoju projektów obywatelskich w regionie Morza Bałtyckiego podsumowuje funkcjonowanie krajowych platform współpracy z interesariuszami – R.EN.CO.P., zawiera wnioski z analizy projektowej w ujęciu krajowym i międzynarodowym, a także plan działań na rzecz inicjowania i prowadzenia energetyki obywatelskiej. Roadmap to wytyczne, strategie i schematy postępowania na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej.

  Policy Paper to podsumowanie kluczowych ustaleń projektu zawierające zbiór rekomendacji dla  krajowych i regionalnych polityk, skierowanych do krajów regionu Morza Bałtyckiego w zakresie wykorzystania energii obywatelskiej. Dokument definiuje bariery w realizacji projektów EO oraz wskazuje dziesięć propozycji, których kombinacje mogą stworzyć ramy skutecznej polityki dopasowanej do warunków każdego kraju i każdej społeczności.

  Biała Księga wsparcia projektów obywatelskich na poziomie krajowym i regionalnym zawiera analizę uwarunkowań legislacyjnych, słabe i mocne strony polityk krajowych i europejskich, modele i wytyczne dla wdrażania i upowszechnienia energetyki obywatelskiej, rekomendacje dla krajowych i regionalnych polityk, oraz rekomendacje legislacyjne dla rozwoju projektów energetyki obywatelskiej.  Dokument jest przygotowany w języku angielskim.

  Podręcznik jest formą przewodnika, który w oparciu o zbiór zagranicznych oraz krajowych dobrych praktyk i doświadczeń ma stanowić inspirację do realizacji przedsięwzięć energetyki obywatelskiej (EO) w Polsce. Adresatami opracowania są wszyscy zainteresowani rozwojem EO w Polsce. Dokument został opracowany w ramach projektu Co2mmunity.

  The Co2mmunity partners have investigated several existing community energy projects.

  W dniu 6 września 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące partnerstwo RENCOP 1 w ramach projektu Co2mmunity2.

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X