• pl
 • en
 • Wydarzenia

  Instalacje fotowoltaiczne – inwestycja w tanią energię
  dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

  21.09.2020

  Zapraszamy na bezpłatne webinarium zorganizowane w ramach projektu Co2mmunity współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

  Spotkajmy się online: 24 września 2020  r. godz. 11:00 – 12:10

  Organizator:

  Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, prowadzi projekt o nazwie Co2mmunity, który współfinansowany ze środków INTERREG Baltic Sea Region 2014 – 2020.

  Projekt Co2mmunity ma na celu:

  • przyspieszenie rozwoju projektów energetyki obywatelskiej w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii,
  • stworzenie kompleksowej bazy wiedzy o energetyce obywatelskiej,
  • zwiększenie zdolności instytucjonalnych gmin, organów odpowiedzialnych za regionalne planowanie energetyczne, decydentów politycznych oraz stowarzyszeń energetycznych i obywatelskich w celu ułatwienia realizacji obywatelskich projektów energetycznych.

  Partner merytoryczny:

  Firma Topcoat Fotowoltaika od ponad czterech lat zajmuje się dostarczaniem darmowego prądu poprzez moduły fotowoltaiczne do gospodarstw domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz firm.

  Jeżeli są państwo zainteresowani udziałem w webinarium należy wysłać maila na adres: eml@fnez.pl, w celu otrzymania dostępu.  

  Inauguracja grupy roboczej R.EN.CO.P. już 6 września

  W terminie 6 września br. w Warszawie odbędzie się spotkanie inauguracyjne powołania grupy roboczej ekspertów R.EN.CO.P., działającej w ramach projektu Co2mmunity współfinansowanego z programu INTERREG Baltic Sea Region.

  R.EN.CO.P. to z ang. renewable energy cooperative partnership jest to otwarta ekspercka grupa robocza działająca na rzecz identyfikacji potencjału energetyki obywatelskiej w Polsce (klastrów energii i spółdzielni energetycznych), głównych czynników wpływających na rozwój projektów oraz barier, metod i dobrych praktyk dla ich rozwoju.

  Celem R.EN.CO.P. w Polsce jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami R.EN.CO.P. oraz bliska współpraca, mająca na celu inicjowanie i wsparcie procesów tworzenia otoczenia systemowo-regulacyjnego do rozwoju projektów energetyki obywatelskiej w Polsce w formule klastrów energii. Założenia te osiągnięte zostaną poprzez:

  • sformułowanie rekomendacji legislacyjnych oraz podjęcie działań na rzecz ich wdrożenia,
  • opracowania wytycznych/dobrych praktyk dla inicjatorów klastrów energii, które ułatwią rozwój projektów, dostarczą praktyczne narzędzia i rozwiązania oraz ułatwiają nawiązanie kontaktów biznesowych,
  • opracowanie wzorcowych modeli rozwoju klastrów energii, 
  • budowę platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy krajowymi klastrami energii oraz projektami w państwach partnerskich.

  Zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o kontakt: sekretariat@fnez.pl 

  Zapraszamy!

  Dania – Niemcy, marzec 2018 r.

  Co2mmunity: poznajemy projekty energetyki obywatelskiej w Danii i Niemczech


  W ostatnim tygodniu (14-16 marca) odbyło się pierwsze spotkanie w projekcie Co2mmunity, który współfinansowany jest z programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego.
  Na zaproszenie partnerów projektu: Gminy Middelfart (Dania) oraz Fundacji Heinrich-Böll (Nimecy) partnerzy odwiedzali przykładowe projekty energetyki obywatelskiej prowadzone w Danii i Niemczech. Była to doskonała okazja do spotkania z praktykami i czerpania wiedzy, która z pewnością znajdzie przełożenie w realizacji celów i zadań w naszym projekcie.

  Projekt Co2mmunity ma na celu przyspieszenie rozwoju projektów energetyki obywatelskiej w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii, poprzez:

  • zwiększenie znaczenia energetyki rozproszonej i spółdzielczej w planach i strategiach energetycznych państw regionu Morza Bałtyckiego
  • umocnienie koncepcji projektów energetyki rozproszonej i spółdzielczej w lokalnych społecznościach
  • włączenie koncepcji projektów spółdzielczych i klastrowych do krajowych, regionalnych i lokalnych strategii energetycznych
  • zawiązanie międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany wiedzy eksperckiej, integracji interesariuszy oraz wsparcia w prowadzeniu projektów energetyki rozproszonej i spółdzielczej
  • promocję energetyki rozproszonej, mobilizację i edukację społeczną
  • założenie „R.EN.CO.P.” – z ang. renewable energy cooperative partnerships – porozumienia na rzecz inicjowania i prowadzenia wspólnych projektów rozproszonej energetyki obywatelskiej w państwach regionu Morza Bałtyckiego

  INTERREG Baltic Sea Region 2014 – 2020 

  Niemcy, listopad 2017 r.

  Spotkanie kick-off projektu Co2mmunity

  W terminie 16-17 listopada br. FNEZ uczestniczyło w spotkaniu inaugurującym projekt Co2mmunity współfinansowany z programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego.

  Na zaproszenie lidera projektu Uniwersytetu w Kiel przedstawiciele konsorcjum projektowego zebrało się, aby podjąć dyskusje nad działaniami w projekcie, w celu opracowania jak najefektywniejszego planu. Bardzo ważne będą pierwsze miesiące pracy, które będą stanowiły o sukcesie całego projektu. Właśnie w tym czasie podejmowane będą starania na rzecz zawiązywania regionalnych R.EN.CO.P. (z ang. RENEWABLE ENERGY COOPERATIVE PARTNERSHIP), czyli kluczowego w projekcie partnerstwa.
  R.EN.CO.P. w Polsce funkcjonowało będzie w formie otwartej grupy roboczej integrującej interesariuszy, obywateli, ekspertów, a przede wszystkim sygnatariuszy inicjatyw klastrowych oraz członków klastrów energii i spółdzielni energetycznych na rzecz wspólnej współpracy przy identyfikacji lokalnego potencjału rozwoju klastrów energii i spółdzielni energetycznych, analizy barier rozwojowych oraz wypracowania narzędzi dostosowanych do lokalnych uwarunkowań, które będą wspierały rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii prowadzonych przez obywateli. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do włączenia się do krajowego R.EN.CO.P.!

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X