• pl
 • en
 • Wydarzenia

  Warszawa, dnia 7 czerwca 2018 r.

  Konferencja “Offshore Grid and Offshore Wind Energy in the Baltic Sea – Opportunity for Integrating Energy Markets”

  W Warszawie, odbyła się konferencja “Offshore Grid and Offshore Wind Energy in the Baltic Sea – Opportunity for Integrating Energy Markets”. Uczestnicy debatowali o przyszłości rozwoju morskich sieci elektroenergetycznych na Morzu Bałtyckim. Podstawą dyskusji były wyniki studium wykonalności dla dwóch połączeń transgranicznych: Polska-Szwecja-Litwa oraz Niemcy-Szwecja zintegrowanych z morskimi farmami wiatrowymi, w ramach projektu Baltic InteGrid, współfinansowanego z programu INTERREG Baltic Sea Region 2014-2020.  Organizatorem konferencji była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej.

  Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wnioskami z dyskusji!

  LINK do strony KONFERENCJI

  Pliki do pobrania:

  Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r.

  I Seminarium Grupy Tematycznej Środowisko i Społeczeństwo w ramach  projektu Baltic InteGrid

  Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) była organizatorem pierwszego seminarium Grupy Tematycznej Środowisko i Społeczeństwo w ramach projektu Baltic InteGrid finansowanego z programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014 – 2020. Udział w seminarium był dedykowany zarówno dla Partnerów Projektu i Organizacji Stowarzyszonych oraz przedstawicieli administracji morskiej, regionalnych i krajowych organów administracji środowiskowej, inwestorów, ekspertów and wszystkich zainteresowanych środowiskowymi i społecznymi oddziaływaniami inwestycji infrastrukturalnych na obszarach morskich.

  Celem Grupy Tematycznej było omówienie oddziaływań jakie wiążą się z realizacją inwestycji w zakresie sieci morskich na środowisko, innych użytkowników morza i społeczeństwo. Wspólnie podjęliśmy próbę identyfikacji najważniejszych oddziaływań związanych z realizacją sieci morskich na morze Bałtyckie oraz narzędzi i technik służących skutecznej komunikacji społecznej i minimalizacji konfliktów.

  Wnioski z dyskusji Grupy Tematycznej zostaną wykorzystane przy opracowywaniu “Strategii mityzacji oddziaływań koncepcji Bałtyckiej Infrastruktury Przesyłowe”. Opracowanie to będzie jednym z rezultatów projektu i będzie stanowiło jeden z elementów kompleksowej koncepcji Bałtyckiej Infrastruktury Przesyłowej zintegrowanej z morskimi farmami wiatrowymi.

  Roskielde, czerwiec 2016 r.

  Dyskusja w Danii o energetycznej integracji na Bałtyku – drugie spotkanie partnerów projektu Baltic InteGrid

  W dniach 20-21 czerwca 2016 roku w duńskim Roskilde odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu Baltic InteGrid.

  Na zaproszenie Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (DTU) oraz berlińskiego Instytutu na rzecz Energii Klimatu i Mobilności (IKEM), przedstawiciele Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) uczestniczyli w pracach projektowych związanych z realizacją koncepcji integracji morskiej infrastruktury energetycznej w obszarze Morza Bałtyckiego. Omówione zostały dotychczasowe osiągnięcia partnerów oraz rezultaty prac. Od pierwszego spotkania projektowego, które miało miejsce w marcu w Berlinie, działania w projekcie nabrały dużego tempa. Dzięki zaangażowaniu wszystkich partnerów udało się już opracować pierwsze założenia analizy uwarunkowań dla bałtyckiej infrastruktury przesyłowej. 

  IKEM, marzec 2016

  Projekt Baltic InteGrid – wiatr w żagle

  W dniach 21-22 marca 2016 roku na zaproszenie niemieckiego Instytutu na rzecz Energii Klimatu i Mobilności (IKEM) przedstawiciele Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) wraz z reprezentantami 13 organizacji partnerskich wzięli udział w pierwszym spotkaniu otwierającym współfinansowany z programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego projekt Baltic InteGrid

  Celem projektu Baltic InteGrid jest opracowanie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farm wiatrowych w oparciu o szczegółową analizę warunków przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych. FNEZ – pełni rolę drugiego partnera w projekcie i jest odpowiedzialna m.in. za identyfikację potencjalnych oddziaływań Bałtyckiej Sieci na komponenty środowiska przyrodniczego i społecznego, opracowanie dokumentu „Impact mitigation strategy of the Baltic Offshore Grid” oraz opracowanie studium wykonalności dla wybranego fragmentu Sieci Bałtyckiej – Polska-Szwecja.

  Dyskusja partnerów podczas spotkania w Berlinie umożliwiła wypracowanie planu zadań na najbliższe 3 lata realizacji projektu, ze szczególnym naciskiem na najbliższe półrocze. Początkowa faza projektu odgrywa kluczową rolę oraz wpływa na końcowy sukces, dlatego tak ważnym jest wypracowanie kwestii organizacyjnych, administracyjnych oraz merytorycznych związanych z realizacja projektu. A przed wszystkimi partnerami miesiące wytężonej pracy – rozpoznawanie rynku, opracowywanie materiałów merytorycznych, współpraca z interesariuszami – prowadzące do jak najefektywniejszego podjęcia działań w grupach roboczych w ramach Bałtyckiego Forum Sieci Morskich.
  Spotkaniu partnerów towarzyszyła konferencja inauguracyjna, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji stowarzyszonych oraz eksperci branżowi:

  • Anika Nicolaas Ponder – Instytut na rzecz Energii Klimatu i Mobilności (IKEM) – Informacje o projekcie Baltic InteGrid,
  • Andrius Šimkevičius – LITGRID AB – Energetyka wiatrowa na Litwie,
  • Nadja Ballauf – Operator Systemu Przesyłowego 50Hertz– Potencjał morskiej energetyki wiatrowej Morza Bałtyckiego oraz perspektywy dla Operatorów Sieci Przesyłowych,
  • dr Maciej M. Sokołowski – FNEZ – Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce,
  • prof. Birgitte Egelund Olsen – Uniwersytet w Aarhus Dania – Społeczna akceptacja energetyki wiatrowej w Danii,
  • Pierre Ståhl – Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej Szwecji – Morska energetyka wiatrowa w Szwecji,
  • prof. Ari Ekroos – Uniwersytet w Aalto Finlandia – Morska energetyka wiatrowa w Finlandii.

  FNEZ oraz pozostałych partnerów czeka jeszcze dużo wyzwań, ale wiele wskazuje, iż realizacja projektu Baltic InteGrid może przynieść liczne korzyści dla polskiej gospodarki, w tym energetyki. Kolejne spotkanie partnerów oraz pierwsze w projekcie dyskusje w eksperckich grupach roboczych,  już w październiku.

  Celem finansowanego z programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego projektu Baltic InteGrid jest opracowanie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farm wiatrowych w oparciu o szczegółową analizę warunków przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych. FNEZ – pełni rolę partnera i koordynatora pakietu działań w projekcie. W tym zakresie jest odpowiedzialna m.in. za identyfikację potencjalnych oddziaływań Bałtyckiej Sieci na komponenty środowiska przyrodniczego i społecznego, opracowanie dokumentu „Impact mitigation strategy of the Baltic Offshore Grid” oraz opracowanie studium wykonalności dla wybranego fragmentu Sieci Bałtyckiej – Polska-Szwecja.

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X