• pl
 • en
 • Opis działań

  Działania w projekcie:

  • identyfikacja interesariuszy i projektów energetyki obywatelskiej: spółdzielnie energetyczne, klastry energii,
  • studium przypadku wybranych projektów,
  • terenowe badanie projektów, spotkania z interesariuszami, kwestionariusze, wywiady oraz warsztaty z interesariuszami,
  • analiza uwarunkowań funkcjonowania projektów energetyki obywatelskiej w państwach regionu Morza Bałtyckiego,
  • identyfikacja barier rozwojowych, słabych i mocnych stron polityk regionalnych i krajowych, dobrych praktyk oraz czynników sprzyjających rozwojowi,
  • opracowanie narzędzi i wytycznych dla inicjowania i prowadzenia projektów energetyki obywatelskiej z uwzględnieniu krajowych uwarunkowań,
  • opracowanie modelu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
  • rekomendacje dla lokalnych, regionalnych i krajowych polityk,
  • opracowanie krajowych planów działań, wytycznych i strategii na rzecz rozpowszechniania i funkcjonowania energetyki rozproszonej prowadzonej przez obywateli,
  • zawiązanie w każdym z państw Regionu Morza Bałtyckiego partnerstwa na rzecz inicjowania i prowadzenia projektów rozproszonej energetyki obywatelskiej w formie R.EN.CO.P.

  Główne rezultaty projektu Co2mmunity:

  • Sprawozdanie podsumowujące obecną sytuację energetyki spółdzielczej/klastrowej w regionie Morza Bałtyckiego
  • 8 krajowych podręczników dla interesariuszy na rzecz zakładania i prowadzenia projektów energetycznych w formie spółdzielni lub klastrów
  • Biała księga wsparcia projektów na poziomie krajowym i regionalnym
  • Mapa drogowa dla projektów R.EN.CO.P. w regionie Morza Bałtyckiego
  • Model R.EN.CO.P. dla rozwoju energetyki obywatelskiej w państwach regionu Morza Bałtyckiego

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X