• pl
 • en
 • R.EN.CO.P.

  Głównym z działań w projekcie jest zawiązanie w każdym z państw regionu Morza Bałtyckiego partnerstwa na rzecz inicjowania i prowadzenia projektów rozproszonej energetyki obywatelskiej w formie R.EN.CO.P. (z ang. RENEWABLE ENERGY COOPERATIVE PARTNERSHIP). W rezultacie powstanie minimum 8 R.EN.CO.P.: w Polsce, Niemczech, Danii, Szwecji, Litwie, Łotwie, Estonii i Finlandii.

  W Polsce R.EN.CO.P integrował będzie obywateli, interesariuszy, członków inicjatyw klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz funkcjonujących projektów, a także ekspertów, na rzecz wspólnej współpracy przy identyfikacji lokalnego potencjału rozwoju klastrów energii i spółdzielni energetycznych, analizy barier rozwojowych oraz wypracowania narzędzi dostosowanych do lokalnych uwarunkowań, które będą wspierały rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii prowadzonych przez obywateli. Efektem współpracy w ramach R.EN.CO.P w Polsce będzie umocnienie koncepcji funkcjonowania i rozwój klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych.

  R.EN.CO.P. w Polsce:

  • formuła otwartej grupy roboczej:
   • stała integracja nowych interesariuszy, obywateli, ekspertów, członków inicjatyw klastrowych oraz przedstawicieli klastrów energii i spółdzielni energetycznych,
  • stała współpraca z członkami R.EN.CO.P.:
   • ankiety, kwestionariusze i wywiady,
   • analiza funkcjonowania i doświadczeń,
   • identyfikacja barier, narzędzi motywujących rozwój, dobrych praktyk,
  • wsparcie operacyjne i wymiana doświadczeń:
   • warsztaty dla interesariuszy,
   • analiza krajowych doświadczeń,
   • wymiana doświadczeń krajowych i zagranicznych,
   • międzynarodowa współpraca,
   • przełożenie zagranicznych doświadczeń i dobrych praktyk na krajowe uwarunkowania,
  • przewodniki, wytyczne, rekomendacje:
   • opracowanie wytycznych krajowych oraz podręczników dobrych praktyk na rzecz mobilizacji, inicjowania i prowadzenia projektów energetycznych w formie spółdzielni lub klastrów,
   • przewodnik dla interesariuszy,
   • sformułowanie rekomendacji na rzecz zmian legislacyjnych.

  Zapraszamy do przyłączenia się do R.EN.CO.P., prosimy o kontakt!

  sekretariat@fnez.pl

  +48 (22) 412 24 92

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X