• pl
 • en
 • Partnerzy

  Partnerzy projektu (PP) to 14 organizacji z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego. Działania projektowe partnerów finansowane są z budżetu projektu w ramach programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego 2014 – 2020. Rolę lidera projektu pełni IKEM.

  PP 1 Instytut na rzecz Klimatu, Energii i Mobilności
  Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V. (IKEM)
  PP 2 Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
  PP 3 Rostock Business
  Gesellschaft für Wirtschaftsund Technologieförderung Rostock mbH
  PP 4 Uniwersytet Techniczny w Danii
  Danmarks Tekniske Universitet
  PP 5 Agencja Energetyczna Południowo-Wschodniej SzwecjiEnergikontor Sydost AB
  PP 6 Deutsche WindGuard
  Deutsche WindGuard GmbH
  PP 7 Instytut Morski w Gdańsku
  PP 8 Fundacja Morskiej Energetyki Wiatrowej w Niemczech
  Stiftung OffshoreWindenergie
  PP 9 Łotewskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych
  Latvijas Pašvaldību Savienība
  PP 10 Uniwersytet w Aalto
  Aaltokorkeakoulusäätiö
  PP 11 Uniwersytet w Tartu
  Tartu Ülikool
  PP 12 Uniwersytet w Kłajpedzie, Instytut Badań i Planowania Strefy Brzegowej
  Viešoji įstaiga Pajūrio tyrimų ir planavimo Institutas
  PP 13 Uniwersytet w Lund
  Lunds Universitet
  PP 14 Uniwersytet w Aarhus
  Aarhus Universitet

  Organizacje Stowarzyszone (AO – Associated Organisations) uczestniczą w działaniach na rzecz realizacji projektu oraz pełnią rolę wsparcia merytorycznego i eksperckiego.

  AO 1 Operator Systemu Przesyłowego 50Hertz
  50Hertz Transmission GmbH
  AO 2 Duńskie Stowarzyszenie Energetyki
  Dansk Energi
  AO 3 Ministerstwo Gospodarki w Litwie
  Lietuvos Respublikos energetikos ministeria
  AO 4 Inwestycje Infrastrukturalne Sp. z o.o.
  AO 5 Duńskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  Vindmølleindustrien
  AO 6 Urząd Morski w Gdyni 
  AO 7 Fińskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  Suomen Tuulivoimayhdistys ry
  AO 8 Ministerstwo Energii w Łotwie
  Ekonomikas ministrija
  AO 9 PGE Energia Odnawialna S.A. 
  AO 10 Stowarzyszenie „Polskie Forum Przemysłu Offshore” 
  AO 11 Litgrid ABLitgrid AB
  AO 12 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
  AO 13 Energinet.dk
  Energinet.dk
  AO 14 Baltex Energia i Górnictwo Morskie S.A. SKA
  AO 15 Elering Ühendame Energiad
  Elering Ühendame Energiad
  AO 16 Instytut Ekologiczny
  Ecologic Institut
  AO 17 EnergimyndighetenEnergimyndigheten
  AO 18 Kisters AGKisters AG
  AO 19 Becker Büttner Held
  Becker Büttner Held
  AO 20 Siemens S.A.
  Siemens AG
  AO 21 Ministerstwo Ochrony Środowiska Naturalnego, Budownictwa
  i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec

  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
  AO 22 Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Rozwoju Pomorza Przedniego
  Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung MecklenburgVorpommern

  Założeniem realizacji zadań projektowych jest zaangażowanie w prace jak największej grupy krajowych i zagranicznych ekspertów, będących przedstawicielami branży morskiej energetyki wiatrowej, przemysłu offshorowego, organów administracji publicznej oraz środowiska naukowego. Współpraca z interesariuszami obejmuje wsparcie merytoryczne i eksperckiewłączenie w prace grup roboczych (w obszarach: polityka i otoczenie regulacyjne, uwarunkowania rynkowe, rozwiązania technologiczne, planowanie przestrzenne, uwarunkowania środowiskowe i społeczne, analiza kosztów i korzyści), przynależność do trwałego Bałtyckiego Forum Sieci Morskichuczestnictwo w wydarzeniach projektowych (warsztaty, seminaria, konferencje), jak również promocja działań i wyników projektowych. Niewątpliwą korzyścią przyłączenia się do projektu Baltic InteGrid jest praca z międzynarodowym zespołem ekspertów nad opracowaniem koncepcji Sieci Bałtyckiej, ale również dostęp do licznych opracowań eksperckich oraz wyników projektowych.

  W przypadku chęci współpracy w projekcie Baltic InteGrid zapraszamy do kontaktu!

  sekretariat@fnez.pl

  +48 (22) 412 24 92

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X