• pl
 • en
 • AKTUALNOŚCI

  28.06.2016 | FNEZ

  W dn. 20-21 czerwca br. w duńskim Roskilde odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu Baltic InteGrid.

  Na zaproszenie Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (DTU) oraz berlińskiego Instytutu na rzecz Energii Klimatu i Mobilności (IKEM), przedstawiciele Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) uczestniczyli w pracach projektowych związanych z realizacją koncepcji integracji morskiej infrastruktury energetycznej w obszarze Morza Bałtyckiego. Omówione zostały dotychczasowe osiągnięcia partnerów oraz rezultaty prac. Od pierwszego spotkania projektowego, które miało miejsce w marcu w Berlinie, działania w projekcie nabrały dużego tempa. Dzięki zaangażowaniu wszystkich partnerów udało się już opracować pierwsze założenia analizy uwarunkowań dla bałtyckiej infrastruktury przesyłowej. 

  FNEZ oraz pozostałych partnerów czeka jeszcze dużo wyzwań, ale wiele wskazuje, iż realizacja projektu Baltic InteGrid może przynieść liczne korzyści dla polskiej gospodarki, w tym energetyki. Kolejne spotkanie partnerów oraz pierwsze w projekcie dyskusje w eksperckich grupach roboczych,  już w październiku.


  Celem finansowanego z programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego projektu Baltic InteGrid jest opracowanie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farm wiatrowych w oparciu o szczegółową analizę warunków przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych. FNEZ – pełni rolę partnera i koordynatora pakietu działań w projekcie. W tym zakresie  jest odpowiedzialna m.in. za identyfikację potencjalnych oddziaływań Bałtyckiej Sieci na komponenty środowiska przyrodniczego i społecznego, opracowanie dokumentu „Impact mitigation strategy of the Baltic Offshore Grid” oraz opracowanie studium wykonalności dla wybranego fragmentu Sieci Bałtyckiej – Polska-Szwecja.

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X