• pl
 • en
 • AKTUALNOŚCI

  18.05.2020 | FNEZ

  Minister Klimatu przekazał do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń:

  – w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333808),

  – w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333807),
  – w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333811).

  Zaproponowane rozwiązania prawne maja stanowić podstawę do wprowadzenia przejrzystych zasad przyłączania i rozliczania energii w ramach mikroinstalacji prosumenckich, które wyeliminują rozbieżności w tym obszarze wynikające z odmiennego podejścia poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych. Pewność i przewidywalność warunków funkcjonowania instalacji prosumenckich ma stanowić zachętę do rozwoju tego typu działalności. Zaproponowane zostały także analogiczne rozwiązania w odniesieniu do spółdzielni energetycznych, które mogłyby stać się atrakcyjnym sposobem budowy i rozwoju lokalnych inicjatyw energetyki obywatelskiej.

  Z treścią projektów rozporządzeń można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

  Więcej informacji na temat energetyki obywatelskiej można znaleźć w opracowanym przez FNEZ w ramach projektu Co2mmunity dokumencie „Podręcznik rozwoju energetyki obywatelskiej opartej o odnawialne źródła energii”, który ma stanowić inspirację do tworzenia takich inicjatyw w Polsce.

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X