• pl
 • en
 • AKTUALNOŚCI

  02.10.2018 | FNEZ

  W dniu 6 września 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące partnerstwo RENCOP w ramach projektu Co2mmunity współfinansowanego z programu INTERREG Baltic Sea Region 2014-2020.

  Zobacz – Podsumowanie spotkania kick-off RENCOP  

  NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI I POSTANOWIENIA ZE SPOTKANIA:

  • powołano grupę roboczą RENCOP – grupę o otwartej formule, do której dołączyć mogą praktycy, eksperci, przedstawiciele inicjatyw i klastrów energii oraz wszyscy zainteresowani rozwojem i prowadzeniem projektów opartych o lokalny potencjał energetyczny,
  • celem współpracy w ramach grupy jest dyskusja analityczna nad najważniejszymi zagadnieniami problematycznymi w rozwoju projektów energetyki obywatelskiej w Polsce (głównie w formule lokalnych rynków energii tj. klastry energii),
  • wnioski ze współpracy i spotkań RENCOP mają zostać przełożone na opracowania, narzędzia, podręczniki przygotowywane w ramach projektu Co2mmunity, a w konsekwencji na widoczne zmiany systemowe, regulacyjne, organizacyjne sektora w Polsce,
  • opracowania i wnioski sygnowane są partnerstwem RENCOP oraz współpracą z ekspertami grupy,
  • spotkania grupy będą się odbywały co pół roku. Prowadzona jest stała identyfikacja nowych interesariuszy oraz ekspertów, o których rozszerzana może być grupa,
  • tematy spotkań mają odpowiadać na zidentyfikowane zapotrzebowanie sektora i uczestników RENCOP. Podczas pierwszego spotkania zidentyfikowano następujące, kluczowe obszary:
   • funkcjonowanie klastra energii w systemie elektroenergetycznym – współpraca z OSD, prawa i obowiązki koordynatora klastra wynikające z Prawa Energetycznego,
   • komunikacja społeczna w lokalnych projektach energetycznych i angażowanie społeczności lokalnych,
   • zmiany legislacyjne ułatwiające tworzenie i zarządzanie klastrami,
   • źródła i zasady finansowania,
   • wzorcowe modele klastrów energii – wytyczne dla interesariuszy, jak przejść z inicjatywy do fazy rozwoju klastra,
  • każdorazowo do podejmowanego tematu, do dyskusji zapraszani będą eksperci w powyższych obszarach kompetencji,
  • wnioski i wypracowane materiały zostaną zaprezentowane właściwym organom. Informacje
  • o działalności RENCOP będą relacjonowane w mediach społecznościowych oraz branżowych.

  Terminy i tematy następnych spotkań zostaną opublikowane na stronach internetowych www.fnez.pl,  www.co2mmunity.eu oraz rozesłane bezpośrednio do interesariuszy. W przypadku dodatkowych pytań, chęci włączenia się w prace RENCOP, propozycji tematycznych zapraszamy do kontaktu: sekretariat@fnez.pl

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X