• pl
 • en
 • AKTUALNOŚCI

  11.07.2016 | FNEZ

  Projekt Baltic InteGrid – Integrated Baltic offshore wind electricity grid development, współfinansowany z programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego, został zakwalifikowany jako projekt flagowy w ramach Europejskiej Strategii na rzecz obszaru Morza Bałtyckiego.

  Ministerstwo Gospodarki Łotwy, będące koordynatorem działań w obszarze polityki energetycznej w ramach Strategii na rzecz obszaru Morza Bałtyckiego (EUSBSR), zakwalifikowało projekt Baltic InteGrid  jako projekt flagowy w zakresie energetyki. Tym samym projekt Baltic InteGrid został włączony do Planu Działań dla połączenia rynków obszaru Morza Bałtyckiego w ramach – BEMIP Baltic Energy Market Interconnection Plan initiative (BEMIP Action Plan).
  Celem projektu Baltic InteGrid jest opracowanie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farm wiatrowych w oparciu o szczegółową analizę warunków przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych.
  Założenia i obszar działań projektu Baltic InteGrid obejmują zrównoważone wytwarzanie energii elektrycznej na poziomie krajowym, dalszą integrację rynków oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego, poprzez rozwój bałtyckiej infrastruktury przesyłowej, wpływającej na optymalizację potencjału i efektywności morskiej energetyki wiatrowej. W tym celu współpracę zawiązało 14 partnerów z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego: Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, którzy w bliskiej współpracy z interesariuszami realizowali będą następujące zadania:

  • utworzenie trwałego Bałtyckiego Forum Sieci Morskich (BOGF), 
  • opracowanie koncepcji Sieci Bałtyckiej (Baltic Offshore Grid), 
  • opracowanie koncepcji studium wykonalności dla fragmentów Sieci Bałtyckiej, 
  • opracowanie rekomendacji do kluczowych dokumentów. 

  Praca nad zadaniami projektu Baltic InteGrid wymaga szerokiej integracji operatorów sieci przesyłowych (OSP), branży morskiej energetyki wiatrowej, przemysłu offshorowego, organów administracji, instytucji naukowych oraz ośrodków akademickich. Współpraca w międzynarodowym zespole ekspertów pozwoli na identyfikację optymalnych uwarunkowań do rozwoju sieci przesyłowych na Morzu Bałtyckim zintegrowanych z morską energetyką wiatrową. 

  Rola Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) w projekcie Baltic InteGrid:

  • identyfikacja potencjalnych oddziaływań Bałtyckiej Sieci na komponenty środowiska przyrodniczego i społecznego,
  • opracowanie strategii minimalizacji oddziaływania Sieci Bałtyckiej w aspekcie środowiskowym i społecznym, w formie raportu „Impact mitigation strategy of the Baltic Offshore Grid”,
  • koordynacja działań i opracowanie koncepcji dla studium wykonalności fragmentów Sieci Bałtyckiej,
  • ponadto, udział w innych zadaniach projektowych, jak:
   • koordynacja działań projektowych, 
   • udział merytoryczny i organizacyjny w tworzeniu Bałtyckiego Forum Sieci Morskich,
   • udział i organizacja krajowych i zagranicznych warsztatów, seminarium oraz konferencji,
   • zapewnienie wkładu merytorycznego oraz praca w grupach roboczych,
   • opracowanie rekomendacji do Planu Dziesięcioletniego Rozwoju Sieci (TYNDP).

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X