• pl
 • en
 • AKTUALNOŚCI

  CO2mmunity
  25.03.2020 | FNEZ

  W dniach 11-12 marca 2020 w Tallinie odbyło się spotkanie Partnerów Projektu Co2mmunity, zorganizowane przez partnera: Tartu Regional Energy Agency (TREA). Spotkanie miało na celu omówienie obecnych postępów prac realizowanych w ramach projektu w zakresie merytorycznym oraz administracyjnym oraz przedyskutowanie kolejnych etapów realizacji zadań. Dodatkowo, było to połączone z Community Energy Forum for Policy Progress, Baltic Sea Region – tzw. „Political meeting”.

    Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele rządów Estonii, Łotwy oraz Litwy odpowiedzialni za kwestie energetyczne, kluczowi interesariusze energetyki obywatelskiej z krajów regionu Morza Bałtyckiego, przedstawiciel REScoop – Federation of renewable energy ooperatives oraz reprezentanci partnerów projektu.


   Pierwszy dzień spotkania obejmował:

  • omówienie potencjału, możliwości i wyzwań związanych z rozwojem energetyki obywatelskiej („EO”) oraz możliwe do podjęcia działania polityczne na szczeblu unijnym oraz krajowym – państw regionu Morza Bałtyckiego;
  • omówienie korzyści płynących z rozwoju EO, jak również bariery i przeszkody rozwoju,
  • możliwe rozwiązania oparte na wynikach i ustaleniach wynikających z projektu Co2mmunity;
  • przedstawienie przykładów krajowych R.EN.CO.P.;
  • rekomendacje dla decydentów politycznych na szczeblu krajowym w zakresie wspierania rozwoju projektów EO.

   Drugi dzień spotkania poświęcony był:

  • podręcznikom krajowym (ang. Handbook for Renewable Community Energy Development) – przedstawieniu celu, zakresu oraz ich przeznaczenia;
  • sformułowaniu rekomendacji politycznych, które zostaną użyte w dokumencie tworzonym w ramach projektu pn. Policy Paper for BSR Energy stakeholders/actors.
  • dokumentowi pn. White paper for national and regional stakeholders to support/initiate CE projects;
  • podpisaniu przez uczestników spotkania Joint declaration of intent (w załączeniu) – wspólnej deklaracji wyrażającej zaangażowanie w promocję i rozwój projektów EO w Europie.

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X