• pl
 • en
 • WYDARZENIA

  06.05.2013

  W dniu 21 stycznia 2013 roku w Słupsku odbyła się konferencja „Morska energetyka – kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich”, której organizatorami była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Słupski Inkubator Technologiczny, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.

  Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Bogdana Borusewicza, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomira Nowaka, Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza. Patronat organizacyjny nad konferencją objął Senator Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Kleina. Partnerem merytorycznym konferencji był Ernst & Young Polska.

  W wydarzeniu wzięli udział Podsekretarz Stanu w MTBiGM – pani Anna Wypych-Namiotko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – pan Stanisław Gawłowski, zastępca dyrektora w Departamencie Rybołówstwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pani Rita Kameduła – Tomaszewska, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – pan Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – pan Andrzej Jakubowski, dyrektor Urzędu Morskiego Słupsku – pan Tomasz Bobin, parlamentarzyści i senatorowie RP, przedstawiciele lokalnej administracji, inwestorzy oraz polscy i zagraniczni eksperci sektora morskiej energetyki wiatrowej. W konferencji uczestniczyło łącznie ponad 300 osób.

  Tak szerokie grono uczestników umożliwiło przeprowadzenie rzetelnej dyskusji na temat warunków rozwoju przemysłu i energetyki morskiej w Polsce oraz ich wpływu na rozwój regionów nadmorskich. Uczestnicy dyskusji, w tym przedstawiciele samorządów lokalnych, zadeklarowali poparcie dla budowy projektów morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz celowość stworzenia specjalnego programu dla rozwoju tego sektora w Polsce. Omówiono szereg rozwiązań umożliwiających powstanie na polskich obszarach morskich pierwszych morskich farm wiatrowych, a także rozwój w polskich portach przemysłu stanowiącego zaplecze infrastrukturalne dla tego sektora. W szczególności zwrócono uwagę na konieczność przyspieszenia prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz wprowadzenia efektywnego i co najważniejsze stabilnego systemu wsparcia dostosowanego do specyfiki tej technologii, a także wpisania celów ilościowych dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej do dokumentów strategicznych sektora energetycznego na lata 2020 – 2030. Podkreślono również konieczność zaangażowania w realizację tego typu projektów polskich ośrodków badawczych i naukowych oraz rozpoczęcie dialogu z przedstawicielami sektora rybołówstwa.
  Konferencja była pierwszym tak dużym wydarzeniem w Polsce poświęconym morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich, które zgromadziło w jednym miejscu przedstawicieli właściwych ministerstw, organów administracji, władz regionalnych i lokalnych, inwestorów planujących realizację morskich farm wiatrowych, międzynarodowych firm oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy mogliby uczestniczyć w realizacji tego typu projektów. Była kolejnym działaniem Fundacji podjętym w ramach realizowanego od kilku lat projektu „Narodowego programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich”.

  Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się na stronie konferencji: www.konferencje.fnez.org.

  Pliki do pobrania:

  Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich – podsumowanie konferencji, FNEZ

  Prezentacja podsumowująca konferencję

  Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich

  Odziaływania MFW na ryby i rybołówstwo

  Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, A.Gabryś

  Warunki prawne, polityczne i infrastrukturalne rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, M.Stryjecki

  Morska energetyka wiatrowa a rozwój regionów nadmorskich – na przykładzie Rostock, G.Proba (dostępne tylko w j. angielskim)

  Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej – doświadczenia zagraniczne i polskie, M.Witoński

  Współpraca nauki i biznesu jako fundament rozwoju przemysłu i energetyki morskiej, M. Zajkowska

  Przegląd programów badawczych w Europie w związku z rozwojem morskich farm wiatrowych, J. Gajewski

  Rola nadmorskich ośrodków naukowych oraz współpracy B+R w kreowaniu rozwoju regionalnego wokół przemysłu i energetyki morskiej, M.Grzybowski

  Możliwości współpracy ośrodków badawczych oraz firm sektora morskiej energetyki wiatrowej, J. Sturman (dostępne tylko w j. angielskim)

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X