• pl
 • en
 • WYDARZENIA

  09.06.2012

  W dn. 2-3 sierpnia 2012 r. w Gdańsku odbyły się warsztaty poświęcone badaniom środowiska morskiego na potrzeby procedury oceny oddziaływania na środowisko dla morskich farm wiatrowych, których organizatorem była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej.

  W warsztatach udział wzięli Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – pan Piotr Otawski, Zastępca Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ – pani Katarzyna Twardowska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – pani Hanna Dzikowska, Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku – pani Joanna Jarosik, Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w RDOŚ w Szczecinie – pani Dorota Janicka, pracownicy właściwych departamentów GDOŚ oraz właściwych wydziałów RDOŚ Gdańsk i RDOŚ Szczecin bezpośrednio zaangażowani w prowadzenie procedur oceny oddziaływania na środowisko dla morskich farm wiatrowych planowanych na polskich obszarach morskich, a także przedstawiciele właściwych organów administracji w Niemczech (BSH), Danii (Danish Energy Agency) i Finlandii (Ministerstwo Środowiska). W warsztatach uczestniczyli również liczni uznani krajowi i zagraniczni eksperci w dziedzinie badań środowiska morskiego i oceny oddziaływania na środowisko dla morskich farm wiatrowych.

  Uczestnicy seminarium przedyskutowali:

  • aspekty prawne oceny oddziaływania na środowisko morskich farm wiatrowych,
  • europejskie standardy w zakresie badań środowiska morskiego na potrzeby morskich farm wiatrowych,
  • wyniki monitoringów porealizacyjnych prowadzonych dla morskich farm wiatrowych
   w Niemczech i Danii będących w eksploatacji (Niemcy: MFW Alpha Ventus, Dania: MFW Nysted, MFW Horns Rev),
  • zalecane zakresy i metodyki badań biotycznych i abiotycznych elementów środowiska morskiego na potrzeby realizacji projektów morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich, uwzględniających uwarunkowania Morza Bałtyckiego.

  Warsztaty zostały zorganizowane w ramach „Narodowego programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej” realizowanego przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej. W roku bieżącym zostały wydane pierwsze pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich oraz zostały wszczęte pierwsze procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego typu przedsięwzięć. W najbliższych miesiącach należy spodziewać się rozpoczęcia pierwszych programów badawczych wykonywanych na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko morskich farm wiatrowych planowanych w granicach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej.

  W związku z tym, że zakres i przebieg programu badawczego środowiska morskiego ma kluczowe znaczenie dla właściwego wykonania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, a tym samym jego ostateczny kształt, niezwykle istotne jest, aby badania wykonywane dla poszczególnych projektów odbywały się według porównywalnych metodyk. Możliwość porównywania wyników badań będzie podstawowym czynnikiem umożliwiającym rzetelną ocenę skumulowanych oddziaływań na środowisko planowanych morskich farm wiatrowych. Dlatego też Fundacja podjęła się realizacji działań mających na celu wypracowanie optymalnych standardów badań środowiska morskiego na potrzeby procedury OOŚ dla tego typu przedsięwzięć. Warsztaty stanowiły kolejny krok w uporządkowywaniu wiedzy w tym zakresie. Fundacja opracowała już „Przewodnik po procedurach lokalizacyjnych i środowiskowych dla farm wiatrowych na polskich obszarach morskich” , który jest pierwszym i jedynym na krajowym rynku podręcznikiem, opisującym kompleksowo wszelkie zagadnienia związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedur lokalizacyjnych i środowiskowych dla morskich farm wiatrowych w Polsce. Obecnie Fundacja będzie kontynuować działania na rzecz uzgodnienia z właściwymi organami standardów badań abiotycznych i biotycznych elementów środowiska morskiego na potrzeby procedury OOŚ dla morskich farm wiatrowych oraz ich upowszechnienia.

  Poniżej znajduje się opracowany przez Fundację materiał poseminaryjny. Pełna wersja dokumentu jest dostępna dla firm współpracujących z Fundacją.

  „Badania środowiskowe na potrzeby procedury oceny oddziaływania na środowisko dla morskich farm wiatrowych”

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X